Privacyverklaring Casting het Oosten

Casting het Oosten, gevestigd aan de Hoge Bothofstraat 39-U, 7511 ZA in Enschede is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Casting het Oosten verwerkt uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden door uzelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Casting het Oosten verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij inschrijving, in correspondentie en telefonisch
 • Foto- en video-opnames

Casting het Oosten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van persoonsgegevens in onze casting database
 • Verzenden van uitnodigingen voor castingrondes
 • Verzenden van informatie met betrekking tot de website van Casting het Oosten
 • Casting het Oosten kan telefonisch of per email contact met u opnemen
 • Casting het Oosten kan u informeren over castingoproepen

Bewaartermijnen

Casting het Oosten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wel is Casting het Oosten hierbij op een aantal punten gebonden aan wettelijke bepalingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Casting het Oosten deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, zoals opdachtgevers en producenten als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van opdrachten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Casting het Oosten blijft verantwoordelijk voor deze persoonsgegevens. Casting het Oosten verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden, als daar vooraf door u toestemming voor is gegeven door akkoord te gaan met de privacyverklaring.

Whooom is de ontwikkelaar van onze website. Alle gegevens die u verstrekt door gebruik van onze website worden verwerkt door de servers van Vimexx. Casting het Oosten maakt geen gebruik van technische, functionele en analytische cookies op haar website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Als u een verzoek wilt indienen tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of een verzoek wilt indienen tot intrekking van uw toestemming of bezwaar wilt maken op de verwerking van uw persoonsgegevens, dan dient u een email te sturen naar info[at]casting-hetoosten.nl

Uw persoonsgegevens zijn bijCasting het Oosten beschermd door middel van een beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Casting het Oosten verstuurt uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Casting het Oosten neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u vinden dat uw persoonsgegevens niet goed beschermd worden of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via

Casting het Oosten wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Casting het Oosten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- verklaring. Casting het Oosten u dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig na te kijken, zodat u op de hoogte blijft van deze wijzigingen. De meest actuele versie kan altijd via de website www.casting-hetoosten.nl worden geraadpleegd.